தி சில்லிஸ்ட் ஹாரி பாட்டர் எஃப்**கே புனைகதை (NSFW)

ஹாரி தனது மந்திரக்கோலை வெளியே எடுத்து ஹெர்மியோனிடம் காட்டினார். 'இல்லை,' ஹெர்மியோன் கவர்ச்சியாக கூறினார். 'உன் ஆணுறுப்பைச் சொன்னேன்.'